Projeler

Proje Adı
Proje Yürütücüsü
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Bütçesi
Destekleyen Kurum
Sekanslama İle Genotipleme Yöntemi (GBS) Kullanılarak 205 Nohut Tek Bitki Genotipinin Moleküler Karakterizasyonu 
Prof. Dr. Tolga KARAKÖY
22.01.2020
22.01.2022
149.983,00 TL
SBTÜ BAP Koordinasyon Birimi
Narlısaray Kenevir Populasyonun İç Anadolu Ekolojik Koşullarında Yetiştirilmesi ve Islah Edilmesi 
Prof. Dr. Tolga KARAKÖY
31.05.2021
31.05.2022
202.542,22 TL
SBTÜ BAP Koordinasyon Birimi
Tarımsal Verimliliğin ve Kadın İstihdamının Artırılması 
Prof. Dr. Tolga KARAKÖY
25.05.2021
25.11.2022
878.370,00 TL
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı
CRISPR/Cas9 Teknolojisi ile Inducer Mısır Hatlarının Geliştirilmesi 
Prof. Dr. Tolga KARAKÖY (Danışman)
 2021
 2024
 374.000,00 TL

             TÜBİTAK 1501 

    Bacillus Amyloliquefaciens'ten Kitinaz Enziminin Eldesi: İmmobilizasyon Ve Bazı Depo Hastalık Ve Zararlılarının Biyokontrolünde Kullanım Potansiyelinin Ortaya Çıkarılması

Prof. Dr. Tolga KARAKÖY (Araştırmacı)
 2022
2024 
542.000,00 TL 
 TÜBİTAK 1001 
Endüstriyel Kenevir (Cannabis sativa L.) Bitkisinin in vitro rejenererasyonu ve İPBS Retrotransposon Marker Sistemi ile Moleküler Karakterizasyonu
Prof. Dr. Muhammad ASIM
17.08.2020
17.02.2022
135.268,12 TL
SBTÜ BAP Koordinasyon Birimi
Günümüzdeki ve Gelecekteki İklim Değişikliği Sorunları Için C4 Bitkilerinde Direncin Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesi
Doç. Dr. Faheem Shahzad BALOCH
15.05.2021
15.05.2024
800.000,00 TL
ERA-NET- European commission
Yerli bezelye genotiplerinde GBS (Genotyping by Sequencing) analizleri
Dr. Öğr. Üyesi Zemran Mustafa
04.12.2020
04.06.2022
95.580 TL
SBTÜ BAP Koordinasyon Birimi

Sivas ili patates ekiliş alanlarında görülen stolbur hastalığına (Candidatus Phytoplasma solani) neden olan vektörlerle mücadele yöntemlerinin belirlenmesi

Dr.Öğr.Üyesi Pervin ERDOĞAN

27.11.2020
27.11.2022
40.424 TL
SBTÜ BAP Koordinasyon Birimi

Exploring The Phenotypic Diversity, Identification Of Diverse Parents And Dartseq Markers Associated With Vitamin A, Vitamin B1, B2 And Folic Acid In Turkish Common Bean Germplasm Using Genome-Wide Association Studies (GWAS)

Dr. Öğr.Üyesi. Muhammad Azhar NADEEM

15/01/2021

15/01/2021

43,000 TL
TÜBİTAK

Türkiye Orijinli Yabani Nohut Gen Kaynaklarının DArTseq Markörleri İle Genom Karakterizasyonu

Dr. Öğr.Üyesi. Muhammad Azhar NADEEM

12/03/2021
12.11.2022
129,328.00 TL
SBTÜ BAP Koordinasyon Birimi

Analitik Mikotoksin Standartlarının Yerli Kaynaklardan Üretimi 

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÖLMEZ

01.11.2021
01.11.2024
5.000.000 TL
TÜBİTAK (1007)

COVID-19 ve Influenza Virüslerinin Teşhisinde Kullanılabilecek Hızlı, Hassas ve Yenilikçi Real Time PCR Tanı Kitlerinin Geliştirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÖLMEZ

12.04.2021
12.04.2022
765.800 TL
SİVAS KOSGEB

Fosfor Çözücü Fungal Kültür İçeren Mikrobiyal Gübre Formülasyonlarının Geliştirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÖLMEZ

15.2.2021
15.2.2024
260.000 TL
TAGEM AR-GE DESTEK PROGRAMI

Sarı Pas (Puccinia striiformis f.sp. tritici) Direnç Geni Yr5 İçin Yeni KASP (Kantitative Allele Specific PCR) Markerlarının Geliştirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÖLMEZ

01.01.2021
31.01.2021
135.000 TL
SBTÜ BAP Koordinasyon Birimi

Türkiye’de Yetişen Sarımsak Genotiplerinin Sürgün Ucu Kültürü ile Çoğaltılması

Dr. Öğr.Üyesi. Gökhan BAKTEMUR

23.03.2022
23.11.2023
149,504.46 TL
SBTÜ BAP Koordinasyon Birimi

İn Vitro Koşullarda Acer platanoides, Thuja occidentalis, Platanus acerifolia, Türlerinin Çoğaltılması

Dr. Öğr.Üyesi. Gökhan BAKTEMUR

 01.07.2022  01.07.2024 30,090.00 TL (ÜSİP) Üniversite Sektör İşbirliği Projeleri