Vizyon

 Vizyonumuz

Ülkemizin ikinci büyük coğrafyası üzerine kurulan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin bir birimi olarak; bilgiyi kullanan ve üreten, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinen; araştıran, kendisini ve çevresini geliştirmeye çalışan, işbirliği yapabilen, yeniliklere açık, yaratıcı, çok yönlü ve eleştirel düşünen, sorunların çözümüne katkıda bulunan, bilgi çağını yakalayabilen ziraat mühendislerini yetiştirmek. Sürdürülebilir tarımsal sistem içerisinde, doğaya zarar vermeyen, yöre ve ülke tarımının sorunlarına çözüm odaklı nitelikli araştırmalar yapan, Türkiye’de örnek, dünyada saygıyla tanınır, öncü bir fakülte olmak.