Laboratuvarlar

Moleküler Genetik Laboratuvarımızın 2022 yılında laboratuvar altyapısı
 • Temel moleküler analizler (DNA izolasyonu, PCR gibi)
 • Gen mutasyonları (delesyon, insersiyon vb.) tespiti
 • DNA’da spesifik veya non-spesifik bölgelerin belirlenmesi
 • Populasyonun genetik parametrelerinin tahmini ve populasyon farklılıklarının belirlenmesi
 • Gen haritalarının çıkarılması
 • Hibrit çalışmaları
 • Evrimle ilgili çalışmalar
 • Ana – baba tayini ve akrabalık seviyelerinin belirlenmesi
 • Gen ekspresyonunun belirlenmesi
 • Bitki biyoteknolojisi
 • Bitki doku kültürü
 • Bitkilerde stress tolerans mekanizmasında rol alan genlerin belirlenmesi ve işlevsel analizleri
 • Değişen iklim koşullarına adaptasyonda tohum davranışları
 • Arabidopsis bitkisi doğal varyantlarının çeşitli habitat koşullarına adaptasyonunun ortaya konması amacı ile genetik haritalama çalışmaları
 • Sistem biyolojisi ile bitkilerde konak-patojen etkileşimlerinin araştırılması
 • Simbiyotik ilişkilerden sorumlu proteinlerin tanımlanması
gibi alanlarda araştırma yapılabilecek seviyeye getirilmiştir. Bu çalışmaları yapmak için gerekli olan birçok sarf ve kimyasal hammaddeler ve cihazlar laboratuvarımızda bulunmaktadır.

 

Laboratuvar Çalışmaları

Yeterli altyapısı bulunan tam donanımlı Moleküler Genetik ve Biyoteknoloji laboratuvarlarımızda; doku kültürü, DNA İzolasyonu, PCR çalışmaları yapılmaktadır. Aynı zamanda Üniversite - Sanayi işbirlikleri kapsamında ilgili kamu ve özel sektör arasında iş birliğine yönelik interdisipliner ve multidisipliner araştırmaların yürütülmesi amaçlanmaktadır.  

Moleküler, Genetik ve Biyoteknoloji Laboratuvarı ana çalışma başlıkları moleküler biyoteknoloji ve uygulamalı mikrobiyolojidir.  Ülkemizdeki moleküler biyoloji temelli Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına katkı sağlamayı ilke edinen Moleküler, Genetik ve Biyoteknoloji Laboratuvarımızda, bilimde ilerlemeyi sağlayacak yeni yöntemlerin geliştirilmesi ve bilimin ve insanlığın hizmetine sunulması hedeflenmektedir. 

 

Şekil 1. DNA izolasyonu ve ölçümü yapılan sistem (Nanodrop, Santrifüj, Su Banyosu)

Şekil 2. PCR Sistemleri

 

Şekil 3. Jel Elektroforezi (Elektroforez Tankları ve Güç Kaynakları)

Şekil 4. Jel Görüntüleme ve Çalkalayıcı

Şekil 5. Santrifüj Cihazı ve Thermal Shaker