Moleküler, genetik ve biyoteknoloji laboratuvarımızın 2020 yılında laboratuvar altyapısı
 • Temel moleküler analizler (DNA izolasyonu, PCR gibi)
 • Gen mutasyonları (delesyon, insersiyon vb.) tespiti
 • DNA’da spesifik veya non-spesifik bölgelerin belirlenmesi
 • Populasyonun genetik parametrelerinin tahmini ve populasyon farklılıklarının belirlenmesi
 • Gen haritalarının çıkarılması
 • Hibrit çalışmaları
 • Evrimle ilgili çalışmalar
 • Ana – baba tayini ve akrabalık seviyelerinin belirlenmesi
 • Gen ekspresyonunun belirlenmesi
 • Bitki biyoteknolojisi
 • Bitki doku kültürü
 • Bitkilerde stress tolerans mekanizmasında rol alan genlerin belirlenmesi ve işlevsel analizleri
 • Değişen iklim koşullarına adaptasyonda tohum davranışları
 • Arabidopsis bitkisi doğal varyantlarının çeşitli habitat koşullarına adaptasyonunun ortaya konması amacı ile genetik haritalama çalışmaları
 • Sistem biyolojisi ile bitkilerde konak-patojen etkileşimlerinin araştırılması
 • Simbiyotik ilişkilerden sorumlu proteinlerin tanımlanması
gibi alanlarda araştırma yapılabilecek seviyeye getirilmiştir. Bu çalışmaları yapmak için gerekli olan birçok sarf ve kimyasal hammaddeler ile beraber aşağıdaki cihazlar laboratuvarımızda bulunmaktadır.

Demirbaş Adı

Adet

Küçük Santrifüj

1

Büyük Santrifüj

1

Thermo-Shaker

1

Nanodrop

1

Mikrodalga

1

pH Ölçer

1

Hassas Terazi

2

Elektroforez Tankı (Büyük Boy)

2

Elektroforez Tankı (Orta Boy)

1

Elektroforez Tankı (Küçük Boy)

2

Elektroforez Güç Kaynağı

2

Vortex

1

PCR (real time ve normal)

2

Manyetik Karıştırıcı

1

Sterilizatör

1

Buz Makinası

1

Jel Görüntüleme Cihazı

1

Etüv

1

Saf Su Cihazı

1

Su Banyosu

1

Sıvı Azot Tankı

1

Otoklav

1

Rocker-Shaker

1

İklimlendirme Kabini

1

Çeker Ocak

1

Plate Santrifüj

1

 

Laboratuvar Çalışmaları

Altyapısı hazırlanan Moleküler, genetik ve biyoteknoloji laboratuvarında, doku kültürü, DNA İzolasyonu, PCR çalışmaları başlamıştır. Üniversite sanayi işbirlikleri kapsamında ilgili kamu ve özel sektör arasında iş birliğine yönelik interdisipliner ve multidisipliner araştırmaların yürütülmesi amaçlanmaktadır. 

Moleküler, Genetik ve Biyoteknoloji Laboratuvarı ana çalışma başlıkları moleküler biyoteknoloji ve uygulamalı mikrobiyolojidir.  Ülkemizdeki moleküler biyoloji temelli Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına katkı sağlamayı ilke edinen Moleküler, Genetik ve Biyoteknoloji Laboratuvarımızda, bilimde ilerlemeyi sağlayacak yeni yöntemlerin geliştirilmesi ve bilimin ve insanlığın hizmetine sunulması hedeflenmektedir. 

 

Şekil 1. DNA izolasyonu ve ölçümü yapılan sistem (Nanodrop, Santrifüj, Su Banyosu)

Şekil 2. PCR Sistemleri

 

Şekil 3. Jel Elektroforezi (Elektroforez Tankları ve Güç Kaynakları)

Şekil 4. Jel Görüntüleme ve Çalkalayıcı

Şekil 5. İklimlendirme Kabini ve Çeker Ocak

Şekil 6. Plate Santrifüj, Manyetik Karıştırıcı ve Saf Su Cihazı

Şekil 7. Hassas Terazi, Buz Makinası ve Mikrodalga Cihazları

 

Şekil 8. Vortex, Sterilizatör ve Otoklav Cihazları