Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Tolga KARAKÖY Başkan (Dekan)
Prof. Dr. Ahmet YILMAZ Üye
Prof. Dr. Muhammad ASIM Üye
Doç. Dr. Faheem Shahzad BALOCH Üye
Doç. Dr. Emre BİÇER Üye
Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÖLMEZ Üye