Fakülte Kurulu

Prof. Dr. Tolga KARAKÖY Başkan (Dekan)
Prof. Dr Ahmet Yılmaz Üye
Prof. Dr. Muhammad ASIM Üye
Doç. Dr. Emre BİÇER Üye
Doç. Dr. Faheem Shahzad BALOCH Üye
Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÖLMEZ Üye
Dr. Öğr. Üyesi Pervin ERDOĞAN Üye