Dekan Mesajı

Sevgili Gençler,

İnsanoğlunun var oluşundan günümüze kadar tarım sektörü, üretim faaliyetleri ve toprak mülkiyeti açısından çeşitli evreler geçirmiştir. Avcılık ve toplayıcılık dönemi ile başlayan tarımsal faaliyetlerin yerini günümüzde, bilgi ve teknolojinin kullanıldığı uzmanlaşmış ve planlı tarım işletmeciliği almıştır.

Tarım; ülke nüfusunun yaşamını sürdürebilmesi, milli gelire ve istihdama katkısı, diğer sektörlere hammadde ve sermaye sağlaması, ihracata doğrudan ve dolaylı olarak etkisi ve biyolojik çeşitlilik ile ekolojik dengeye olan katkısı nedeniyle tüm dünyada vazgeçilmez bir sektör niteliğindedir. Bu nedenle tarım sektörü, ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarıyla, toplumun bütün kesimlerini yakından ilgilendirmektedir. Gelişmekte olan ülkeler, geleneksel ekonomik yapıdan daha modern bir ekonomik yapıya ulaşabilmek için büyük çaba içerisine girmektedir. Bu nedenle geçmişte tarıma dayalı ekonomilere sahip olan gelişmiş ülkeler önce tarım sektörüne ağırlık vererek tarım sektörünün gelişmesini sağlamış, daha sonra bu sektörden elde edilen kaynak birikimleri ile sanayileşmeye hız vermiştir.

Türkiye’de ilk tarım eğitim-öğretimi, 1846 yılında İstanbul-Yeşilköy’de bulunan Ayamama Çiftliği’nde, dönemin sadrazamı Büyük Reşit Paşa’nın emri ile, kurulan Ziraat Mektebi’nde başlamıştır. Cumhuriyet dönemi ile birlikte tarımsal eğitim konusuna ayrı bir önem verilmiştir. Ankara’da ilk Ziraat Fakültesi’nin 1948 yılında kurulmasından sonra, farklı üniversitelerde Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi gibi isimlerle eğitim ve öğretimlerini sürdürmektedir.

Üniversitemiz gerekli ve yeterli alt yapıyı hazırlayana kadar Fakültemiz de teknik ve akademik personel altyapısını aynı doğrultuda hazırlama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. 2020 yılı Güz Döneminde lisansüstü programlarla eğitim-öğretime başlayacak şekilde hazırlıklarımız tamamlanmıştır. Lisans eğitiminin nitelikli bir hazırlık eğitimden sonra  %30 İngilizce olması planlanmaktadır.

Ulusal ve uluslararası düzeyde alanında bilimsel yeterliliğe sahip akademik kadromuz ve yönetim anlayışımızla değerli öğrencilerimize çağın gerektirdiği yeterlilikleri kazandırmayı amaçlamaktayız. Fakültemiz, gerek lisans gerek lisansüstü (yüksek lisans, doktora) eğitimi sürecinde, bilgiyi kullanan ve üreten, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinen; araştıran, kendisini ve çevresini geliştirmeye çalışan, işbirliği yapabilen, yeniliklere açık, yaratıcı, çok yönlü ve eleştirel düşünen, sorunların çözümüne katkıda bulunan özelliklerde bireylerin yetiştirilerek bilgi çağını yakalayabilmeyi ayrıca kendisine hedef edinmiştir. Öğrenmenin sürekliliği ilkesini benimseyen fakültemiz, bireylere çok şeyler öğretmek değil, öğrenme kapasitelerini geliştirmek üzerine programlar oluşturmaktadır. İçeriğe dayalı eğitim amaçları yerine, öğrenme ve öğrenen merkezli yaklaşımlar ön plandadır.

Tarım alanında yaptığı çalışmalarla uluslararası arenada ön plana çıkmış olan yerli ve yabancı üniversiteler ve özel sektör firmaları ile yapılan işbirliği protokolleri çerçevesinde öğrencilerimizin staj ve eğitim faaliyetlerinin bir bölümünü yurt içinde farklı illerde ve yurt dışında geçirmeleri sağlanacaktır. Buna ek olarak, öğrenci değişim programları kapsamında, öğrencilerimizin büyük bir bölümü öğrenimlerinin bir kısmını yurt dışında tarım alanında başarılı uluslararası üniversitelerde geçirebilmeleri için şimdiden Üniversitemiz Dış İlişkiler koordinatörlüğü ile yakın çalışmalar yürütmekteyiz.

Öğrencilerimiz; özenle planlanan eğitim ve öğretim programları, ders içerikleri, uygulamalı eğitim ve nitelikli akademik kadro sayesinde çağın gereklerine uygun, donanımlı ve sektörde her zaman aranan birer ziraat mühendisi olarak Fakültemizden mezun olacaklar. Şiarımız; iş arayan mezun değil aranan mezunlar yetiştirmek.

Sivas, Selçuklu Medreseleri ile ünlü kadim bir ilim diyarı olması ve günümüzde de eğitimin ilimizin sosyal, ekonomik ve kültürel hayatında önemli bir yer işgal etmesi hasebiyle ilimiz genelinde eğitim faaliyetlerine destek veren çeşitli vakıflarla protokoller yapılmış ve bu kapsamda başarılı Üniversitemiz öğrencilerine özel burs temin edilmesi şimdiden sağlanmıştır. Konaklama, eğitim, sosyal ve kültürel altyapısı yeterli olan Sivas, ulaşım açısından da hava, kara ve hızlı tren gibi imkanlarla Türkiye’nin her yerinden kolay ve rahat erişilebilir imkanlara sahiptir.

Sevgili gençler, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi kişisel kabiliyetlerinizin maksimum düzeyde kullanılıp geliştirilebileceği potansiyel bir ortam taşımaktadır. Anadolu’nun kalbi Sivas’ta, Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi’nde siz öğrencilerimle buluşacağımız anı heyecanla bekliyorum. Bizi izlemeye devam edin, zira sizinle paylaşacağımız ve ötesinde sizinle başaracağımız çok şey var.

Sevgilerimle…

 

Prof. Dr. Tolga KARAKÖY

                                                                                                                 Dekan