TANITIM

Dünya nüfusunun hızla arttığı günümüzde tarım alanlarının azalması ve birim alanda alınan verimin istenilen seviyede olmaması beslenme sorununda beraberinde getirmektedir. FAO’nun son raporunda dünyada dokuz kişiden birinin yetersiz beslenme sorunu ile karşı karşıya kaldığı ve yetersiz beslenmenin hızlı bir şekilde arttığı belirtilmektedir. Bu durum tarımsal üretimin insan beslenmesi açısından ne kadar önemli olduğu gerçeğini açıkça ortaya koymaktadır. Tarımsal üretimde, birim alandan istenilen düzeyde verim ve kaliteli ürün elde edilmesi birçok faktöre bağlıdır. Bu faktörlerden en önemlilerinden biri zirai mücadeledir. Bu bağlamda, Bitki Koruma Bölümü, bitkisel üretimde kültür bitkilerinde önemli oranda ürün kayıplarına neden olan zararlı, hastalık ve yabancı otların belirlenmesi, bitkisel üretimde neden oldukları zararı önlemek amacı ile doğal dengeyi koruyacak şekilde, kültürel, mekanik, fiziksel, biyoteknik, biyolojik ve çevre dostu kimyasal mücadele konularında donanımlı iş gücü yetiştirmeyi amaçlayan bir bölümdür.